Historie - ZKO 455 Mimoň

Přejít na obsah
Historie klubu


Počátky kynologicé aktivity v Mimoni se tradují od roku 1967, kdy se skupina asi deseti lidí se svými psy scházela na prostranství dnešního sidliště. Změna nastala kolem roku 1971. Tehdy členové již založené ZKO Mimoň se pustili, pod vedením nadšeného kynologa a prvního předsedy ZKO pana Jaromíra Kadlece, do výstavby klubovny v prostoru budovy Svazarmu a autoškoly při příjezdu do Mimoně po pravé straně ze směru od České Lípy. To je vlastně oficielní začátek výcviku a chovu psů služebních plemen v Mimoni. Mezi hlavními protagonisty to byl již zmiňovaný pan J. Kadlec, dále bratři Brychové, pan Páv, pan Vrána, pan Harbich a další. V tomto období, od roku 1971 až po rok 1989 se konaly zkoušky z výkonu a hlavně velmi populární závody ve výkonu mezi kynologickými
organizacemi v rámci okresu i krajů.
Další etapa činnosti nastala po sametové revoluci. Po roce 1989 se klasická činnost, již pod vedením předsedy ing. Tomáše Karczuba, rozšířila o chovatelské akce jako svody dorostu a bonitace. Bylo to období pro kynologii v Mimoni velmi plodné. Svody a bonitace se staly velmi populární pro širokou chovatelskou veřejnost, kdy účast směle konkurovala a dokonce i převyšovala účasti na těchto akcích např. v Praze, Mělníku, Liberci. Chovatelé do Mimoně velmi rádi jezdili do přátelského prostředí a mimo jiné i pro velmi štědré a atraktivní ceny, např. živá selata pro nejlepšího jedince svodu nebo bonitace. V roce 1997 se konala oblastní výstava plemene NO, kterou posuzoval tehdejší prezident spolku pan ing. Jiří Novotný. Po stránce chovatelské měla mimoňská ZKO tři chovatelské stanice. Štěňata odchovával ing. Tomáš Karczub, pan Petr Brych , pan Václav Brych a pan Přemysl Dušek. Do dnešního období je aktivní jedna chovatelská stanice pana ing. Tomáše Karczuba. V rámci kraje byl dlouhá léta aktivně zapojen jako člen krajského výboru chovatelů NO pan ing. T. Karczub a do současné doby působí ve funkci okresního poradce chovu paní Lenka Brychová. Po roce 2013 nastala pauza do roku 2015, kdy po reorganizaci klubu českého spolku chovatelů NO byl ustanoven do funkce předsedy ZKO Mimoň pan Petr Král, kdy se chovatelské akce už nekonaly, ale pokračovalo se velmi zdárně v obasti výcviku a konání zkoušek z výkonu. Další a zatím poslední událost se konala v roce 2020, kdy jsme museli v rámci restituce opustit dlouholetý cvičák a hledat nové řešení. Řešení se našlo, byl vytipován pozemek v lokalitě sila Mimoň, kde se nabídla plocha téměř 3/4ha. Ze strany předsedy ZKO a zároveň starosty města Mimoně pana Petra Krále byly vytvořeny podmínky pro dlouhodobí nájem této plochy. A nyní nastalo to hlavní, zápal a nadšení pro věc. Pod vedením pana Pavla Kutnara, autora myšlenky a jeho hlavních pomocníků pana Milana Stehlíka a Martina Kuňáka a dalších nadšenců byl za rok a půl vybudován nový areál pro výcvik psů již s moderními parametry a sociálním zázemím. Tím byly vytvořeny optimální podmínky pro konání náročných kynologických akcí. Viz oblastní výstava NO, která se bude konat  29.4.2023 na cvičišti ZKO Mimoň. Tímto děkuji všem protagonistům. Ing. Tomáš Karczub
                                                                                                               

Návrat na obsah